Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016, is de machtiging aan de heer Huygens H., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is opengevallen in Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016201112
pub.
29/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201112

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016, is de machtiging aan de heer Huygens H., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege, hernieuwd voor een periode van maximaal zes maanden met ingang van 1 maart 2016.

Bij koninklijke besluiten van 19 februari 2016, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar: - de benoeming van mevr. Decaesstecker L., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, dat uitwerking heeft met ingang van 12 februari 2016; - de benoeming van de heer Bogaert T., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, met ingang van 17 februari 2016; - de benoeming van de heer Bogaert T., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, met ingang van 19 februari 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^