Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 november 2015 : - zijn vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen: - de heer Poels, J., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, - de heer Nys

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016201217
pub.
04/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201217

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 november 2015 : - zijn vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen: - de heer Poels, J., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, op datum van 27 maart 2016; - de heer Nys, Ch., substituut-procureur des konings bij het parket Antwerpen, op datum van 13 maart 2016.

Bij koninklijke besluiten van 9 november 2015 : - is de aanwijzing van Mevr. De Laet, K., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 maart 2016; - is de aanwijzing van Mevr. Dossche, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2016.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2015 : - is de aanwijzing van de heer Werts, Th., eerste substituut-procureur des konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 maart 2016; - is de aanwijzing van de heer Kerkhofs, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2016; - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van de heer Van den Bulck, P., vernieuwd voor een termijn met ingang van 28 maart 2016 en eindigend op 31 juli 2017 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 13 januari 2016 : - is de aanwijzing van de heer Gruyters, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2016; - is de aanwijzing van de heer Helsen, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van rechter van de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2016.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2016, is de aanwijzing van Mevr.

De Mol, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2016.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016 : - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 maart 2016, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne, van : - de heer Pylyser, P.; - de heer Seru, G.; - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne van de heer Blondeau, S., voor een termijn met ingang van 8 maart 2016 en eindigend op 31 mei 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^