Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2015, dat in werking treedt op 30 september 2016 's avonds, is Mevr. Hatert, M.-P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij k Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016204387
pub.
02/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204387

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2015, dat in werking treedt op 30 september 2016 's avonds, is Mevr. Hatert, M.-P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016, dat in werking treedt op 30 september 's avonds, is de heer Diependaele, J.-P., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2016, dat in werking treedt op 30 september 2016 's avonds, is de heer Bernard, D., federaal magistraat bij het federaal parket, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 april 2016, die in werking treden op 30 september 2016 's avonds, zijn op hun verzoek, in ruste gesteld : - Mevr. Joachim, J., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Bergen, - de heer Resteau, Ph., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2016, dat in werking treedt op 30 september 2016 's avonds, is de heer Lenoir, J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2016, dat in werking treedt op 30 september 2016 's avonds, is de heer Vanherpe, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, is de heer Mathieu, J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, gemachtigd om zijn ambt verder te blijven uitoefenen na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig jaar voor een termijn van één jaar vanaf 1 oktober 2016.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat in werking treedt op 30 september 2016 's avonds, is de heer Squilbeck, A., ondervoorzitter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^