Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016 is de aanwijzing van de heer Blondiaux, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vij Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016204497
pub.
06/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204497

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016 is de aanwijzing van de heer Blondiaux, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2016.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016 is de benoeming van Mevr.

Deskeuvre, Ch., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en internering, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 24 september 2016.

Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik hernieuwd voor de afdeling Luik, van de heer Palm, A., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 september 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^