Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer Veraverbeke E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka Bij minis

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016206243
pub.
19/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206243

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer Veraverbeke E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten, dat vanaf heden in werking treedt : - is artikel 2, A, 2° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt : c) Effectief lid : de heer Behrendt Ch., hoogleraar aan de "Université de Liège";

Plaatsvervangende leden : de heer Wéry P., hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain";

Mevr. Watté N., hoogleraar aan de "Université libre de Bruxelles". - is artikel 2, B, 2° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt : c) Effectief lid : de heer Behrendt Ch., hoogleraar aan de "Université de Liège";

Plaatsvervangend lid : de heer Kleinheisterkamp J., hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain". - is artikel 2, C, 2° b) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt : b) Effectief lid : Mevr.Aerts E., advocaat bij de balie te Mechelen;

Plaatsvervangende leden : de heer Wagner K., advocaat bij de Nederlandstalige orde van advocaten bij de balie te Brussel;

Mevr. Devroe A., advocaat bij de balie te Antwerpen. - is artikel 2, C, 2° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt : c) Effectief lid : Mevr.Pieyns I., advocaat bij de balie te Dendermonde;

Plaatsvervangende leden : de heer Mortier P., advocaat bij de balie te Sint-Niklaas; de heer D'Haenens H., advocaat bij de balie te Gent.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^