Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 februari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Van Ammelen, M., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aan Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017010441
pub.
02/02/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010441

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Van Ammelen, M., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is Mevr. Stevens, D., hoofdgriffier klasse A2 van het vredegerecht Deinze, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is Mevr. Verschuren, H., hoofdgriffier klasse A2 van het vredegerecht Geraardsbergen - Brakel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Duthoo, F., griffier bij het vredegerecht Izegem, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is Mevr. Coppens, A., secretaris bij het federaal parket, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is Mevr. Rosseel, M., secretaris bij het parket Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is de heer Van Campenhout, D., secretaris bij het parket Halle - Vilvoorde, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, in werking tredend op 30 juni 2017 `s avonds, is de heer Altruy, J.-J., secretaris bij het arbeidsauditoraat Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, in werking tredend op 31 maart 2017 `s avonds, is de heer De Schinkel, M., secretaris bij het parket West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, in werking tredend op 30 juni 2017 `s avonds, is Mevr. Neyts, N., secretaris bij het parket West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, is aan Mevr. Dony, N., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Brussel, op haar verzoek ontslag verleend.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 december 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, wordt het koninklijk besluit van 26 december 2015, waarbij Mevr. Vandenhende, V., voorlopig benoemd wordt tot secretaris bij het parket West-Vlaanderen, als niet-bestaande beschouwd.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^