Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 (...) Vergelijkende

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012425
pub.
09/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012425

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 (BNE10163) Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 - sessie 2011 (BNE10163) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 7 juni 2011, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 7 juni 2018.

Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 (BDE10163) Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 - sessie 2011 (BDE10163) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 26 september 2011, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 26 september 2018.

Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 (BNE11163) Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 - sessie 2012 (BNE11163) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 22 mei 2012, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 22 mei 2018.

Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 (BNE14002) Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 - sessie 2014 (BNE14002) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 13 november 2014, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 13 november 2018.

Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 (BNE10164) Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012448 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 - sessie 2011 (BNE10164) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 4 juli 2011, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 4 juli 2018.

Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 (BNE12164) - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van van 31 mei 2017 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 - sessie 2012 (BNE12164) waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 13 december 2012, verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, namelijk tot 13 december 2018.


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^