Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017 is de aanwijzing van de heer Claeys J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen in de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en Het ber

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017013202
pub.
11/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013202

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017 is de aanwijzing van de heer Claeys J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen in de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens, in de hoedanigheid van effectief lid hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 oktober 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^