Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 september 2017, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is Mevr. Boenders, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017013485
pub.
05/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013485

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is Mevr. Boenders, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2017 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Kaiser, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Tuts, T., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, is benoemd als gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, Mevr. Van Maele, M., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep Gent.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid sluiten, dienen in het koninklijk besluit van 8 juni 2017, waarbij Mevr. Simon, C., benoemd werd als stagiair in de graad van secretaris bij het arbeidshof Luik, de woorden "is benoemd als stagiair in de graad van secretaris bij het arbeidshof Luik" gelezen te worden als "is benoemd als stagiair in de graad van secretaris bij het parket van het arbeidshof Luik".

Bij ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het sluiten, is Mevr. Van Maele, M., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket West-Vlaanderen.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^