Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 januari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, is aan Mevr. Devaux J., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek ontslag verleend; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 novembe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020018
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, is aan Mevr. Devaux J., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek ontslag verleend;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 november 2016 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, uitwerking hebbend met ingang van 29 februari 2016 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Vandenhaute B., secretaris bij het federaal parket;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 12 december 2016, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2016 `s avonds, is Mevr. Schyns M., secretaris bij het parket Luik, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, wordt het koninklijk besluit van 27 oktober 2016, waarbij Mevr. Van Anderlecht N., benoemd is als stagiair in de graad van secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, als niet-bestaande beschouwd;

Bij koninklijke besluiten van 22 december 2016, zijn benoemd : in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : Mevr. Berger C., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Doornik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Surkyn I., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Bergen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen;

Mevr. Leeuws E., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Turnhout;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Vanherck W., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Schelfhout C., assistent bij het parket van dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de klasse A1 met de graad van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : de heer Dockier B., licentiaat in de rechten, referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof Bergen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Toussaint C., licentiate in de rechten, referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de klasse A1 met de graad van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : Mevr. Hawryszkow A., master in de rechten;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Pierard J., master in de rechten; secretaris bij het parket Brussel;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; via verandering van graad, in de graad van secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Mevr. Van Steen A., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Limburg : Mevr. Nicolaes E., assistent bij dit parket, afdeling Hasselt;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Derwae I., assistent bij dit parket, afdeling Hasselt;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^