Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 augustus 2017, wordt het ministerieel besluit van 21 maart 2017, waarbij aan Mevr. Fourdin V., medewerker bij de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, opdracht blijft ge Het ver

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031025
pub.
18/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031025

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 augustus 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014238 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Neufchâteau-Bertrix » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014231 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome La Buissonnière » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014227 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » verbonden aan het « Athénée Royal Verdi » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014229 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Duc de Marlborough » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Les Bons Villers » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014235 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » verbonden aan het « Athénée Royal de Jodoigne » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014228 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal Ecole d'Hôtellerie de Spa » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren sluiten, wordt het ministerieel besluit van 21 maart 2017, waarbij aan Mevr. Fourdin V., medewerker bij de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, opdracht blijft gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen, opgeheven op datum van 6 augustus 2017 's avonds.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^