Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, in werking tredend op 31 juli 2018 `s avonds, is de heer De Lobelle G., hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aansp Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031805
pub.
11/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031805

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, in werking tredend op 31 juli 2018 `s avonds, is de heer De Lobelle G., hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 november 2017 zijn benoemd : - stagiair in de graad van secretaris bij het parket van het arbeidshof Antwerpen, mevr. Risch F., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van secretaris bij het parket van het arbeidshof Luik, mevr. Collard A., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^