Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, is aan Mevr. Thiernesse I., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik, op haar verzoek ontslag verleend; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 januari 2017 Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040145
pub.
05/04/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040145

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, is aan Mevr. Thiernesse I., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik, op haar verzoek ontslag verleend;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 januari 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, is aan Mevr. Bollaert S., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 februari 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, is aan Mevr. Sylla B., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, op haar verzoek ontslag verleend;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2016 's avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Wauthier M.-C., griffier bij de politierechtbank Luxemburg;

Betrokkene mag haar aanspraak op tijdelijk vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2017, in werking tredend op 30 juni 2017 `s avonds, is de heer Van Loo M., griffier bij het arbeidshof Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, in werking tredend op 25 december 2017 `s avonds, is de heer Collin G., hoofdgriffier in de klasse A3 van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, in werking tredend op 31 juli 2017 `s avonds, is Mevr. Ganty M., hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, in werking tredend op 31 oktober 2017 `s avonds, is Mevr. Bauvin A., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Troffaes L., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 30 juni 2017 `s avonds, is Mevr. Dejans K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2017, in werking tredend op 31 juli 2017 `s avonds, is Mevr. Beerens N., griffier bij de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, in werking tredend op 10 juli 2017 `s avonds, is Mevr. Versaen C., griffier bij het vredegerecht Vilvoorde, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 31 oktober 2017 `s avonds, is de heer Bonné I., griffier bij de politierechtbank Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, in werking tredend op 18 februari 2017 `s avonds, is de heer Frenay P., hoofdsecretaris in de klasse A3 van het arbeidshof Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 31 mei 2017 `s avonds, is Mevr. Voorspoels L., secretaris bij het parket Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 31 juli 2017 `s avonds, is Mevr. Geens R., secretaris bij het parket Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is de heer Strauwen D., secretaris bij het parket Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017, in werking tredend op 30 april 2017 `s avonds, is Mevr. Sculier F., secretaris bij het parket Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, in werking tredend op 31 december 2017 `s avonds, is de heer Belpame C., secretaris bij het parket West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Delbeke G., secretaris bij het parket West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, in werking tredend op 31 maart 2017 `s avonds, is de heer Geers P., secretaris bij het parket West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, in werking tredend op 31 oktober 2017 `s avonds, is Mevr. Quartier C., secretaris bij het parket West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de loka type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meester type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor d sluiten wordt het ministerieel besluit van 28 november 2002 waarbij Mevr. Wachtelaer A., medewerker bij de griffie van het hof van beroep Brussel, opdracht is gegeven om het ambt van griffier bij dit hof te vervullen vanaf 1 januari 2003, opgeheven op 31 maart 2017 's avonds.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^