Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is de heer Toledo M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn Deze m

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040454
pub.
03/08/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040454

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten2, is de heer Toledo M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, die in werking treedt op 1 september 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016014370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 b type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de verplichtingen inzake de aan de deposanten te verstrekken informatie over de depositogarantie type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Laureyssens A., vrederechter van het kanton Boom, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten3, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Wouters D., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsonder sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Baeke H., arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 januari 2017, die in werking treden op 31 augustus 2017 `s avonds, - is de heer Timmermans F., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Schotsaert L., vrederechter van het tweede kanton Aalst, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten4, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Van Assche L., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten1, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Verbelen M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten0, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Verhavert J., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 februari 2017, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, - is de heer Dauchot B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Molle G., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Dolizy R., afdelingsvoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Dellis J.-L., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer De Smet F., vrederechter van het kanton Geraardsbergen-Brakel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten6, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Voet Ch., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten5, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is aan Mevr. Homans B., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen eershalve te voeren.

Er is op haar uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de deontologische code inzake notariële bemiddeling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017202197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017011554 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureurs, afdelingsauditeurs, adjunct-procureurs des Konings van Brussel en adju type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011791 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelast sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, van de heer Czaplicki A., vrederechter van het vierde kanton te Luik, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2017.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017040192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is aan Mevr. Bergmans V., eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017201054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondern type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017012165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017012140 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Paque P., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik en substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2017, die in werking treden op 31 augustus 2017 `s avonds, - is aan de heer Vinckier P., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is aan Mevr. Demol F., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203307 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2017 tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is het aan de heer Vanstiphout M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017203002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, is Mevr. Mommens E., vrederechter van het tweede kanton Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020435 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Ge sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, wordt, op uitdrukkelijk verzoek van de heer Laureyssens A., vrederechter van het kanton Boom, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030529 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd " Presto 2 euro " en " Pre sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is aan de heer Bracke D., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030545 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017040583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017030767 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, § 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, is de heer Welvaert S., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^