Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. Lenders J. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Dit besluit tree

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040775
pub.
18/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040775

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. Lenders J. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 8 oktober 2017, zijn benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: mevr. Degavre S., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Maquigny G., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Simons F., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr.

Descamps S., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is benoemd als stagiair in de graad van secretaris bij het parket Brussel, mevr. Dufour G., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is benoemd in de graad van secretaris bij het parket Luik, de heer Keup S., assistent bij dit parket, afdeling Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^