Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 2016 : - dat in werking treedt op de datum van 31 december 2016 's avonds, is aan de heer Boonen, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredeg - is aan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017200158
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200158

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 2016 : - dat in werking treedt op de datum van 31 december 2016 's avonds, is aan de heer Boonen, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van zesde kanton Antwerpen. - is aan de heer Janssen, K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 31 oktober 2016 's avonds, is aan de heer Elbers, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 januari 2017 's avonds, is aan Mevr.

Carlier, A.-M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kontich.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 december 2016 : - is Mevr. Devisscher, I., gemachtigd tot het voeren van de eretitel van haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. - dat uitwerking heeft op datum van 25 september 2016, is het aan de heer Guiot, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Aarlen, eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 november 2016 's avonds, is het aan de heer Gaillard, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen, eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is het aan de heer Ligny, H., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen, eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^