Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 december 2016 : - is de heer Beele, S., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het bu - is de heer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017200159
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200159

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 december 2016 : - is de heer Beele, S., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de heer Vandierendonck, P., vrederechter van het kanton Torhout, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^