Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, is Mevr. Calewaert, C., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonord Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017201324
pub.
03/03/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201324

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017020201 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Subito 1 euro", "Subito type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017020184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017020203 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 30 years", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 09/03/2017 numac 2016012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statute type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 09/03/2017 numac 2016206472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van sluiten, is Mevr. Calewaert, C., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010883 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017020237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017010939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010758 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010405 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling sluiten, is de heer Wuyts, D., plaatsvervangend rechter van het vierde kanton Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^