Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, is de heer Clarysse Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 24 september 2017. Bij koninklijk - is de he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017204503
pub.
06/09/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204503

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, is de heer Clarysse Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 24 september 2017.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2017, - is de heer Verhelst M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 10 september 2017. - is de benoeming van mevr. Van Looveren K., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 oktober 2017. - is de benoeming van mevr. Naessens E., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 oktober 2017. - is de benoeming van mevr. Maerten A., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 oktober 2017. - is de aanwijzing van de heer Hallet P.-A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2017.

Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2017, zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2017 van : o mevr. Colla A., rechter in deze rechtbank; o mevr. Godefrood S., beslagrechter in deze rechtbank; o de heer Verstraete R., afdelingsvoorzitter in deze rechtbank; o de heer Vulsteke K., ondervoorzitter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluiten van 14 juni 2017, - zijn de aanwijzingen tot de functie van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2017 van: o de heer Van Cauwenberghe K., o de heer Thys K., rechters in deze rechtbank. - is de aanwijzing van de heer Tailly P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2017.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2017, - is de aanwijzing van de heer Franskin V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2017. - is de aanwijzing van mevr. Jaspis P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, tot de functie van rechter gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2017.

Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2017, - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 24 september 2017, is mevr.

Reyniers D., afdelingsprocureur en eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar. - is de benoeming van de heer Hubaux P., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een periode van vier jaar met ingang van 15 september 2017.

Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2017, - is de aanwijzing van mevr. Nackaerts F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2017. - is de aanwijzing van de heer Perriëns R., vrederechter van het kanton Kapellen, tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2017. - is de aanwijzing van mevr. Verleysen M., substituut-procureur des konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2017. - is de benoeming van de heer Van Den Langenbergh B., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in de klinische psychologie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuw voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 oktober 2017. - is de aanwijzing van mevr. Haegeman B., tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2017. - is de benoeming van mevr. Deskeuvre Ch., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 oktober 2017. - is de aanwijzing van mevr. Vandenberghe K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2017. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2017 van : o de heer Allegaert M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in deze rechtbank; o mevr. Bonnier H., beslagrechter in deze rechtbank; o mevr. Bouckaert B., rechter in deze rechtbank; o de heer Daenen M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in deze rechtbank; o de heer De Backer W., afdelingsvoorzitter in deze rechtbank; o de heer Decorte F., rechter in deze rechtbank; o de heer De Loof F., beslagrechter in deze rechtbank; o de heer Deltour J., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in deze rechtbank; o mevr. Demeestere K., rechter in deze rechtbank; o de heer Huygebaert D., ondervoorzitter en beslagrechter in deze rechtbank; o mevr. Macours L., rechter in deze rechtbank; o mevr. Missiaen K., afdelingsvoorzitter in deze rechtbank; o mevr. Picavet M., beslagrechter in deze rechtbank; o mevr. Plaskie A., rechter in deze rechtbank; o mevr. Scherrens G., rechter in deze rechtbank; o mevr. Talloen P., rechter in deze rechtbank; o de heer Traest M., rechter in deze rechtbank; o mevr. Vandenbroucke I., rechter in deze rechtbank; o mevr. Vervaeke E., rechter in deze rechtbank. - is de aanwijzing van mevr. Bonnier H., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2017.

Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017, waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is mevr. Maschietto A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^