Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, dat in werking treedt op 1 november 2017, voor een verlengbare periode van één jaar, is een verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan Mevr. Coninsx M., federaal magistr Bij k

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017205609
pub.
27/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205609

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, dat in werking treedt op 1 november 2017, voor een verlengbare periode van één jaar, is een verlof wegens opdracht van algemeen belang, verleend aan Mevr. Coninsx M., federaal magistraat bij het federaal parket en substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde, voor het uitoefenen van de functie van directeur van het directoraat Contraterrorisme van de Verenigde Naties (UNCTED).

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, is vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 6 september 2017, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling: - Gent van de heren: Caron P., Claerhout G., Daeninck P., Le Fevere de Ten Hove C.. - Dendermonde van de heer Henkens G.. - Veurne van de heer Deconinck V..

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^