Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, is de heer Marique E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel en voorzitter van de Kansspelcommissie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig Deze ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017207036
pub.
03/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017207036

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernem type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 21/02/2017 numac 2016205781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor we type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de bijkomende vergoeding bij ontslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 21/02/2017 numac 2016204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanver sluiten, is de heer Marique E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel en voorzitter van de Kansspelcommissie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017011998 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040671 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020514 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 15/05/2017 numac 2017030301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020549 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020554 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011857 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende verbod van aflevering van magistrale bereidingen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 % sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is de heer Vilain J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020435 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Ge sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is de heer Fettweis A., sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2017, - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Liesens C., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2018. - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Vandenbroucke L., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Gent, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2018.

Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017202578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welk type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kun type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017013021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013301 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel tot ondersteuning van de werking van het Steunp type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is de heer Vermeersch D., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge en voorzitter van de rechtbank van koophandel te Ieper en Veurne eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is de heer Steurs R., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017203833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 janua type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/06/2018 numac 2018031243 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van bepaalde categorieën van operatoren van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 200 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in d type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de sociale programmatie 2015-201 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het levenslang leren en de meting van de opleidingsinspanningen in d sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is de heer Florens M., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017 en 29 november 2017, is de heer Elhaut K., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017203833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 janua type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/06/2018 numac 2018031243 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van bepaalde categorieën van operatoren van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 200 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in d type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de sociale programmatie 2015-201 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het levenslang leren en de meting van de opleidingsinspanningen in d sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is aan de heer Bailleul D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017013648 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register va sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is aan de heer Parmentier B., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het charter van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031706 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017013921 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017206292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 326, § 2, h, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031505 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de regels en het bedrag van sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is het aan de heer Dequeker F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ieper, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016 betreffend type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is de heer Lerho L., vrederechter van het tweede kanton Verviers, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^