Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 september 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, is aan mevr. De Baere M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van stagiair in de graad van griffier bij het arbeidshof Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met inga Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013871
pub.
21/09/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013871

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, is aan mevr. De Baere M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van stagiair in de graad van griffier bij het arbeidshof Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2018 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, is aan mevr. Delaruelle S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2018 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, in werking tredend op 30 september 2018 's avonds, is de heer Huysmans F., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2018 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van mevr. Brendonck D., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen doen gelden.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^