Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, vo Deze m

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014089
pub.
03/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014089

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer Borrens G., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 's avonds, is de heer Willekens L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 `s avonds, is de heer Buyle P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is de heer Malaise J., vrederechter van het tweede kanton Charleroi, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2018 's avonds.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege voor een periode van maximaal zes maanden, dewelke eenmaal hernieuwd kan worden.

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2018, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 `s avonds, is aan de heer Slachmuylders D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, dat in werking treedt op 31 oktober 2018 `s avonds, is de heer Vandenbroucke L., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Gent, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018, die in werking treden op 31 oktober 2018 's avonds: - is aan de heer Van Den Berghe M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herzele.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Willems Th., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brugge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Ghesquière L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ieper II-Poperinge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Goderis A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, is de heer Willekens L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege met ingang van 1 november 2018 en ten laatste tot 30 april 2019 's avonds.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^