Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 `s avonds, is Mevr. Zegers M., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensio Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032087
pub.
05/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032087

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 `s avonds, is Mevr. Zegers M., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is Mevr. Houtekier A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Van Trimpont D., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen en ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2018.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2018, is de heer Loriaux R., vrederechter van het vierde kanton Charleroi, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, is Mevr. Dehoux V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is aan Mevr. Chauvaux F., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Namen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is Mevr. De Vriendt L., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van het ambt van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2018, is de aanwijzing van de heer Kerkhofs J., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 3 december 2018.

Bij koninklijk besluit van 25 september 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is aan Mevr. Pauwels F., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018, is Mevr. Ooghe N., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank op datum van 1 december 2018.

Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2018, die in werking treden op 1 december 2018, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: - is de heer Raes L., vrederechter van het kanton Ieper II - Poperinge, benoemd tot vrederechter van het kanton Poperinge; - is de heer Buyse P., vrederechter van het kanton Veurne-Nieuwpoort, benoemd tot vrederechter van het kanton Veurne; - is de heer d'Otreppe de Bouvette Ph. (Baron), vrederechter van de gewezen kantons Messancy en Etalle, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Aarlen; - is Mevr. Dubois A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne-Durbuy, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne; - is de heer Collignon A., vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Bastenaken; - is de heer Monhonval A., vrederechter van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Neufchâteau.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^