Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is de heer Lemmerling L., vrederechter van het kanton Meise in ruste gesteld. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te v Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040314
pub.
13/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040314

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigar type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031468 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2018 's avonds, is de heer Lemmerling L., vrederechter van het kanton Meise in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018, die in werking treden op 1 juli 2018, zijn benoemd tot vrederechter, zonder toepassing van het artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: - van het kanton Hamme: de heer De Schepper D., toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het voormalige gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in het eerste en tweede kanton Aalst, in de kanton Beveren, Lokeren, Ninove, Dendermonde, Wetteren en Sint-Niklaas. - van het kanton Oudenaarde: de heer De Groote D., vrederechter van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem; - van het kanton Sint-Niklaas: Mevr. De Keyser A., vrederechter van het tweede kanton Sint-Niklaas; - van het kanton Herzele: de heer Souffriau D., vrederechter van het kanton Zottegem-Herzele; - van het kanton Wetteren: de heer Vander Stichele J., vrederechter van het kanton Wetteren-Zele; - van het kanton Dendermonde: de heer D'Hondt K., vrederechter van het kanton Beveren; - van het kanton Geraardsbergen: Mevr. Wijnant K., vrederechter van het kanton Ronse.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigar type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031468 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018: - zijn, in het artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot herbenoeming van de vredegerechten van de plaatsvervangende kantons in het gerechtelijk arrondissement Brussel, de namen van de heer Polet M., de heer Vergote P. en Mevr. Zagheden M.-D. geschrapt. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brussel: * de heer Polet M.; * de heer Vergote P.; * Mevr. Zagheden M.-D.; plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het vierde kanton Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018, die in werking treden op 1 juli 2018: - is Mevr. Joos C., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beveren; - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde: - de heren: * Peeters M., * Ediers K., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme. - Mevr. Macharis M., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hamme: - de heren: * Amelinckx F., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme; * Muller J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas; * Van Wauwe P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme. - de dames: * Bocklandt D., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme; * Verkest M., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lokeren: * de heer Colpaert J., * Mevr. Van Cauter K., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas: - de heren: * Alderweireldt B., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas; * Meese H., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas; * Pauwels P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas; - de dames: * Pauwels F., * Delforge N., * Van Laeken N., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren, de heren: * Neirinck L., * Van Wilder J., * Van den Bossche T., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze, de heren: * Sucaet J., * Vanoutrive D., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Zomergem. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Eeklo: * de heer van De Keere D., * Mevr. De Muer K. plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Zomergem. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen: - de heren: * De Clippele M., * De Langhe Ch., * Flamant Ph., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Ronse; - de heren: * Thienpont M., * Van Oudenhove F., * De Backer P., * Vanden Eycken Y., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel; - de dames: * Hantson Ch., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel; * Merry Ch., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ronse; * Vandewalle V., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ronse. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Oudenaarde: - de heren * Cambier J., * Vande Weghe Ph., * Sobrie M., * Diependaele L., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem; - de dames: * Decabooter L., * Eeckhout A., * Van den Berghe C., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem; - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herzele: - de heren: * Van Den Berghe M., * Machtelings L., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele; - Mevr. Van Der Stichelen C., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040427 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming sluiten, dat uitwerking heeft op 1 juli 2018: - is de heer De Winter B., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde. - is de heer Huyghe P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^