Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2017, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is de heer Servais B., substituut-procureur des konings bij het parket Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn a Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018200195
pub.
19/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200195

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 december 2017 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 v sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is de heer Servais B., substituut-procureur des konings bij het parket Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2018030137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017207083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2018 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandig type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is mevr. Steimes A., rechter in de arbeidsrechtbank Waals-Brabant, op haar verzoek in ruste gesteld.

Ze kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Nijvel eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 december 2017, - is mevr. Thyrion L., licentiaat in de rechten, advocaat benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen : o de heer Bonte S., o mevr. Onraet Ch., licentiaten in de rechten, advocaten. - is de heer Dethier B., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg. - is de heer Meeus S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. - is de heer Geernaert D., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank : - Antwerpen : o mevr. Dom A., o de heer Willems F., licentiaten in de rechten, advocaten. - West-Vlaanderen : de heer Laplaese I., master in de rechten, advocaat. - is mevr. Boonen K., master in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen. - is de heer Willems L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen. - is mevr. Heremans K., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg. - is de heer Laeveren F., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen. - is mevr. Peeters L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Willebroek. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herentals : o mevr. Dieltjens S., o mevr. Raepsaet E., licentiaten in de rechten, advocaten. - is mevr. Willems P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoogstraten. - is de heer Saenen Y., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mol. - is mevr. Vanstechelman E., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei. - is mevr. Boeker M., master in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fléron. - is mevr. Chichoyan D., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Luik. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgworm : o mevr. Berthe A., o mevr. Montluc M., licentiaten in de rechten, advocaten. - is de heer Devos B., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot. - is de heer Sion Fr., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Namen. - is mevr. Stoupy S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi. - is de heer D'Hôtel G., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Charleroi. - is de heer Cipriano R., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Charleroi. - is mevr. Sciamanna A.-C., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Châtelet. - is mevr. Bakolas V., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Seneffe. - is mevr. Carmon C., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Thuin. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boussu : o mevr. Cornille S., o mevr. Wauquier R., licentiaten in de rechten, advocaten. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen - Waasten : o mevr. Deconinck M., o de heer Hubaux A., licentiaten in de rechten, advocaten. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Doornik : o de heer Gossieaux G., o de heer Vanneste D., licentiaten in de rechten, advocaten. - is de heer Lavens M., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Doornik.

Bij koninklijke besluiten van 22 december 2017, - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen : o de heer Hechtermans P., o mevr. Hellemans L., o mevr. Liesens M., licentiaten in de rechten, advocaten. o de heer Peeters J., licentiaat in de rechten, doctor in de rechten, advocaat. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel : o de heer Cuppens G., o de heer Vanderosieren P., licentiaten in de rechten, advocaten.

Bij koninklijke besluiten van 25 december 2017, - dat in werking treedt op 31 januari 2018 's avonds, is aan de heer Pauwels N., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge. - dat in werking trad op 31 december 2017 's avonds, is het aan de heer Wathelet H. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Verviers, eershalve te voeren. - is de heer Verlaeckt V., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ieper, vernieuwd van mevr.

Vion A., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 6 december 2017. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 december 2017, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling : - Dendermonde : o de heer Saeys M., o de heer Tackaert K., - Oudenaarde : o de heer Glibert B., o de heer Pieters Y.. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, vernieuwd van de heer Dumarey E., voor een termijn met ingang van 13 december 2017 en eindigend op 31 juli 2022. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, vernieuwd van mevr. Velle-Strobbe M., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 17 januari 2018. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 31 januari 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent van : o de heer Reunis B., o de heer Deloof S., o mevr. Van Vooren I.. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 januari 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk van : o de heer Desmet J., o de heer Dewulf C., o de heer Muylle J., o de heer Van Ryckeghem G.. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, vernieuwd van de heer T'Kindt W., voor een termijn met ingang van 31 januari 2018 en eindigend op 30 september 2018 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, vernieuwd van de heer Vanbesien Ch., voor een termijn met ingang van 17 januari 2018 en eindigend op 31 januari 2020 's avonds. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Luik, voor de afdeling Luik van : o de heer Bohez Ph., voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 4 februari 2018; o de heer Leboutte J., voor een termijn met ingang van 4 februari 2018 en eindigend op 30 september 2018 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^