Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2018, - dat uitwerking heeft op 31 december 2017 's avonds, is aan de heer Rombaut P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van k - dat uitw

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018205372
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205372

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2018, - dat uitwerking heeft op 31 december 2017 's avonds, is aan de heer Rombaut P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. - dat uitwerking heeft sedert 27 februari 2018 's avonds, is het aan de heer Bruggeman P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 30 juni 2018 's avonds, is het aan de heer Dewulf O., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Waals-Brabant, eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 31 augustus 2018 's avonds, is het aan de heer Baneton P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen, eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 30 september 2018 's avonds, is het aan de heer Bonduelle J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper, eershalve te voeren. - is aan de heer Smeets P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Matton P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Van de Sijpe E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof voor een termijn van vijf jaar. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Antwerpen, voor de afdeling: - Antwerpen van de heren: o De Brie M., met uitwerking sedert 6 mei 2018; o Leskens E., met uitwerking sedert 6 mei 2018; - Turnhout van de heer Van Lommel L., met uitwerking sedert 13 mei 2018; - Hasselt van de heer Vanstraelen M., met uitwerking sedert 30 mei 2018. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, van de heer Claes L., vernieuwd voor een termijn met ingang van 3 november 2018 en eindigend op 30 september 2022 's avonds. - zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoemingen tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heren: o Matthieu J., met ingang van 28 augustus 2018; o De Smedt J., met ingang van 1 september 2018; o Lejeune D., met ingang van 1 september 2018; - is de benoeming tot het ambt van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, vernieuwd voor een termijn ingaande op 1 september 2018 en eindigend op: o 31 augustus 2020 's avonds van de heer Minnoy R., o 30 april 2021 's avonds van mevr. Smedts Ch., o 30 april 2021 's avonds van de heer Vanderschrieck L., o 28 februari 2022 's avonds van de heer Ermens S., o 31 mei 2022 's avonds van de heer Vidts A. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken: O in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel van: o de heer Riat G., met ingang van 10 juni 2018; o de heer Le Grelle B., met ingang van 10 juli 2018; o de heer Van Sull P., met ingang van 1 september 2018; o de heer Leloup X., met ingang van 1 september 2018.

O in de rechtbank van koophandel Waals-Brabant van: o de heer Lallemand A., met ingang van 1 september 2018; o de heer Maroy J., met ingang van 1 september 2018. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken: O in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel van: o de heer Decleire Ph., voor een termijn met ingang van 10 juni 2018 en eindigend op 31 maart 2020; o mevr. Hardy A., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 31 januari 2022; o de heer Marchandise Ph., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 31 januari 2023; o de heer Van Ingelgem X., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 30 april 2023; o de heer Noblesse G., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 30 november 2021.

O in de rechtbank van koophandel Waals-Brabant van: o de heer Sztencel S., voor een termijn met ingang van 16 augustus 2018 en eindigend op 31 maart 2019; o de heer Stiens D., voor een termijn met ingang van 1 september 2018 en eindigend op 31 maart 2019. - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met uitwerking sedert 21 mei 2018, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven van: o de heer Somers V., o mevr. Aerts K., o mevr. Polat S.. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, vernieuwd van de heer Leeman B., voor een termijn ingaande op 27 juni 2018 en eindigend op 31 december 2020 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, vernieuwd van de heer Smolders G., voor een termijn ingaande op 21 mei 2018 en eindigend op 30 juni 2021. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, vernieuwd van de heer Timmermans W., voor een termijn ingaande op 21 mei 2018 en eindigend op 30 april 2022 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, vernieuwd van de heer Heynen J., voor een termijn ingaande op 21 mei 2018 en eindigend op 31 augustus 2022 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, van de heer Vandemeulebroeke M., vernieuwd voor een termijn met ingang van 25 september 2018 en eindigend op 31 augustus 2020 's avonds. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, van de heer De Nil Th., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 4 september 2018.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, is de heer Papleux P., vrederechter van het kanton Aat-Lessen, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2018 's avonds.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege voor een periode van maximaal zes maanden, dewelke eenmaal hernieuwd kan worden.

Bij koninklijke besluiten van 9 oktober 2018, - is een einde gesteld, aan het verlof wegens opdracht op datum van 30 september 2018 's avonds, verleend aan de heer Meire B., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel. - is mevr. Vanderputten J., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel. - is mevr. De Beule K., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent. - is mevr. Laouar N., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik. - is de heer Hustin P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen. - is de heer De Herdt J., licentiaat in de rechten, referendaris bij het Hof van Cassatie, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - is mevr. Bink A., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg. - is mevr. Claesen I., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. - is mevr. Haex S., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten Halle-Vilvoorde en te Leuven. - is mevr. De Ridder E., master in de rechten, advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Brussel en te Leuven. - is mevr. Withofs V., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. - is mevr. Buisseret J., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel. - is mevr. Van den Broeke S., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. - is mevr. Buggenhoudt A., master in de rechten, parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen. - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen: - mevr. Derèse A.-C., - mevr. Neveu S., gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. - is de heer D'Aubrey M., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. - is mevr. Garzaniti J., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Luik. - is mevr. Colla A., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Antwerpen. - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik voor een termijn van drie jaar: - mevr. Cabay S., - de heer Mottet J.-M., - mevr. Clérin V., substituten-procureur des Konings bij het parket Luik.

Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014612 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014607 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014628 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 08/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014611 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten sluiten, dat uitwerking heeft op 1 september 2018, - is mevr. Vande Gaer K., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor de gerechtelijke opleiding voor een hernieuwbare termijn van één jaar, in de hoedanigheid van gerechtelijk stagiair. - is het mandaat van de heer Laffineur C., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor één jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^