Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2018, pagina 73165, inzake de benoeming van de leden in de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen voor een termijn van drie ja

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018205373
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205373

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2018, pagina 73165, inzake de benoeming van de leden in de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2018, dient de naam "mevr.

Schoofs S." te worden gelezen als: "mevr. Schools S.".


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^