Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is Mevr. Kosynsky, V., griffier bij het Hof van Cassatie, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019010193
pub.
16/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010193

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is Mevr. Kosynsky, V., griffier bij het Hof van Cassatie, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 31 december 2018 `s avonds, is Mevr. De Vis, V., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 31 augustus 2019 `s avonds, is Mevr. Borghmans, M., hoofdgriffier in de klasse A2 van de politierechtbank Vilvoorde, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 30 april 2019 `s avonds, is Mevr. Bavin, C., secretaris bij het parket Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 30 april 2019 's avonds, is de heer Putseys, L., secretaris-hoofd van dienst bij het parket Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 oktober 2018, waarbij Mevr. Coremans, A., technisch deskundige bij de FOD Personeel & Organisatie Management Screening, via intrafederale mobiliteit werd benoemd in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, gelezen als volgt: "Mevr.

Coremans A., technisch deskundige bij de FOD Bosa, wordt, via intrafederale mobiliteit, benoemd in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen ».

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^