Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 april 2019 werd het koninklijk besluit van 17 februari 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019 op p. 21327, aangepast, en is de heer De Wolf, P., voorzitter de Fra Hij kan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013185
pub.
14/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013185

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de sluiten werd het koninklijk besluit van 17 februari 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019 op p. 21327, aangepast, en is de heer De Wolf, P., voorzitter de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld met ingang van 31 maart 2019 `s avonds.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^