Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 31 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, is de heer Horn M., ererechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Eupen, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015209
pub.
31/10/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015209

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019015062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Welzijn op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019204787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019030916 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten, is de heer Horn M., ererechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Eupen, benoemd tot Officier in de Kroonorde.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^