Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is de heer Van Ingelgem A., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft recht op het emeritaat. Bij koninklij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015268
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015268

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040249 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met d type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken va type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechts sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is de heer Van Ingelgem A., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040249 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met d type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken va type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechts sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is mevr. Dom M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2019, die in werking treden op 30 november 2019 `s avonds: - is de heer Wustefeld P.-A., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is mevr. Schuermans Ch., vrederechter van het kanton Hoogstraten, in ruste gesteld.

Zij heeft recht op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de ka type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voo type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastste sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 's avonds, is mevr. Theysgens Ch., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Luik, in ruste gesteld.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019040564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019040563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -traine type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019200968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019040560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019200966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is de heer De Munck H., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is mevr. Lutters Ch., raadsheer en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 juli 2019, - dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is de heer van Durme E., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de machtiging om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan mevr. Dehoux V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2019.

Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2019, die in werking treden op 30 november 2019 `s avonds : - is de heer Godbille J.-F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Van Trimpont D., rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2019, - dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is aan de heer Fierens D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van de heer Van Wambeke T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2019.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2019, zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 december 2019 van: • mevr. Muylle T., • mevr. Meheus L., • mevr. Boogers S., • mevr. Lootens M., • de heer Vandromme S., substituten-procureur des Konings bij het parket Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042077 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019204787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is aan de heer Lebacq F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^