Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, is mevr. Strivay Ch., erenotaris ter standplaats Seraing, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015271
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015271

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015216 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelij type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond sluiten, is mevr. Strivay Ch., erenotaris ter standplaats Seraing, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^