Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde De heer Allegaert M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, werd op 19 juni 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoed

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015272
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015272

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde De heer Allegaert M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, werd op 19 juni 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^