Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019, wordt een einde gesteld aan de benoeming van de heer De Preter A., stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mits een opzegtermijn van drie m Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030735
pub.
15/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030735

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2019, van de modaliteiten va type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019013066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een func type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve sluiten, wordt een einde gesteld aan de benoeming van de heer De Preter A., stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mits een opzegtermijn van drie maanden ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2019, van de modaliteiten va type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019013066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een func type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve sluiten, wordt een einde gesteld aan de benoeming van Mevr. Lekonga B., stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, mits een opzegtermijn van drie maanden ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijke besluiten van 3 juli 2019, zijn benoemd: stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Mevr. Allemeersch D., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep Gent, Mevr.

Depoorter C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, Mevr. Flament C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep Antwerpen, Mevr. Lermytte M., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde, de heer Loeckx C., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van griffier bij het hof van beroep Antwerpen, Mevr.

Pschenitchna Y., assistent bij dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep Antwerpen, Mevr. Verbiest V., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2019 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van VZW's als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019030564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" sluiten, is als stagiair benoemd in de graad van jurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, Mevr. Jacquet S., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 3 juli 2019, zijn benoemd: in de graad van secretaris bij het parket Luik, Mevr. Delvaux A., assistent bij dit parket, afdeling Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket Namen, Mevr. Messaoudi A., assistent bij dit parket, afdeling Namen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de graad van secretaris bij het parket Namen, de heer Warnant D., assistent bij dit parket, afdeling Dinant;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriële besluiten van 8 juli 2019 : is aan Mevr. Hauferlin N., assistent bij de arbeidsrechtbank Luik, afdeling Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Manand I., medewerker bij het vredegerecht Bastogne-Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is de heer Darici A., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket Limburg; is Mevr. Maris D., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Limburg; is de heer Segers J., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket Limburg; is Mevr. Jacquet S., jurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, Directie Infrastructuur van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^