Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging: - is de heer Cardon de Lichtbuer S., vrederechter van het kanton Sint-Genesius-Rode, benoemd tot rechter in de Nederlandst Overeenkom

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030923
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030923

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging: - is de heer Cardon de Lichtbuer S., vrederechter van het kanton Sint-Genesius-Rode, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^