Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 januari 2020

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, - is de heer Ledent R., erenotaris ter standplaats Malmedy, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de he Hij zal het burg

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020010108
pub.
17/01/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2020010108

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, - is de heer Ledent R., erenotaris ter standplaats Malmedy, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de heer Deroanne J., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ciney, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de heer Pirmez J.-L., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fosses-la-Ville, benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042932 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2020 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019042928 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 02/01/2020 numac 2019205922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020020025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042912 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten, is de heer Lebacq F., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^