Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2020, - is er een einde gesteld op 16 februari 2020 's avonds aan het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te - is een

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020404
pub.
28/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020404

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2020, - is er een einde gesteld op 16 februari 2020 's avonds aan het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart sluiten. - is een verlof wegens opdracht verleend aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, voor de duur van één jaar met ingang van 17 februari 2020. - is de aanwijzing van de heer Byl Th., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met uitwerking op 1 februari 2020. - is de aanwijzing van mevr. Buckens C., substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 maart 2020. - is de aanwijzing van mevr. Verwimp P., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met uitwerking sedert 1 januari 2020.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^