Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - Mevr. Dierckx C., griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Deze besluit

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021040542
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040542

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - Mevr. Dierckx C., griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Van Hees I., griffier bij deze rechtbank;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040480 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040393 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040436 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur van de netbeheerder van het elektriciteitstrans-missienet, zoals bedoeld in artikel 9, § 10bis, van de wet van 29 april 1999 b type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasacht type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werki sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Simons F., griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040480 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040393 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040436 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur van de netbeheerder van het elektriciteitstrans-missienet, zoals bedoeld in artikel 9, § 10bis, van de wet van 29 april 1999 b type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasacht type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werki sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, Mevr. Delrue C., secretaris bij het parket van Charleroi;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040480 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040393 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040436 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur van de netbeheerder van het elektriciteitstrans-missienet, zoals bedoeld in artikel 9, § 10bis, van de wet van 29 april 1999 b type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasacht type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werki sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van Charleroi, Mevr. Spurgo S., griffier bij het hof van beroep te Brussel.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^