Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: - Mevr. Breckpot S., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Bri - M. Genov J.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021040543
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040543

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: - Mevr. Breckpot S., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Brichaux J., assistent bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Henegouwen, afdeling Doornik; - M. Genov J., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Robert V., assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Rikir R.; - Mevr. Zhana E.;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van secretaris bij het parket van Charleroi, Mevr. Paul A.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^