Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2021 `s avonds, is mevr. Verschelden C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokke Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021041628
pub.
26/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021041628

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelf type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Comité van verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2021 `s avonds, is mevr. Verschelden C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde c type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021041342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten sluiten, is aan mevr. Jacobs K., griffier-hoofd van dienst bij politierechtbank Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde c type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021041342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten sluiten, is aan mevr. Haezebrouck N., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2021 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 23 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelf type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Comité van verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, is aan de heer Dellicourt X., secretaris bij het parket Brussel, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2021 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde c type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021041342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjusrist in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, mevr. Scheerlinck L. ;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 23 april 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik : - mevr. De Wolf S.; - mevr. Evrard C. ; - mevr. Smits C. ; - mevr. Tshimanga B. ;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 23 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelf type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Comité van verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de ondernemingsrechtbank Luik, arrondissement Namen, mevr. Courtoy M., griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaa type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde c type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021041342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij de griffie van rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. Vennekens Y., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij deze griffie;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 28, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Mares M., griffier bij deze rechtbank.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 23 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelf type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Comité van verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de klasse A1 met de titel van attaché budget bij de gemeenschappelijke steundienst bij het college van hoven en rechtbanken, mevr. Ntemere C. ;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriele besluiten van 4 mei 2021, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het hof van beroep Luik: - Mevr. De Wolf S., referendaris bij het rechtbank van eerste aanleg Luik - Mevr. Ervard C., referendaris bij het rechtbank van eerste aanleg Luik - Mevr. Smits C., referendaris bij het rechtbank van eerste aanleg Luik

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2021, is mevr. Tshimanga M., referendaris bij het rechtbank van eerste aanleg Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het arbeidshof;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^