Document Betreffende Mobiliteit En Verkeersveiligheid
gepubliceerd op 16 juli 2009

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Rijschool « De Rijschool » nr. 2545, erkend volgens het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014177
pub.
16/07/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Rijschool « De Rijschool » nr. 2545, erkend volgens het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 13, wijzigt de commerciële benaming van de rijschool in « VAB-Rijschool » vanaf 15 september 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^