Document Betreffende Mobiliteit En Verkeersveiligheid
gepubliceerd op 22 mei 2012

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014182
pub.
22/05/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit volgend opleidingscentrum dat de nascholing organiseert erkend :

Erkenningsnummer van het opleidingscentrum

Numéro d'agrément du centre de formation

OCF-108

Erkenningsdatum

Date de reconnaissance

04/05/2012

Einddatum van de erkenning

Date de fin de reconnaissance

03/05/2017

Naam en adres van het opleidingscentrum

Nom et adresse du centre de formation

Opleidingscentrum MAN ProfiDrive Brusselsesteenweg 406 1730 Asse


De erkenning wordt verleend voor : - Goederenvervoer.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^