Document Betreffende Mobiliteit En Verkeersveiligheid
gepubliceerd op 26 juni 2012

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014234
pub.
26/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit de volgende goedkeuring van oefenterrein afgeleverd :


Erkenning van de rijschool Agrément de l'école de conduite

Erkenningsnummer van de rijschool

Erkenningsdatum

Naam en adres van de maatschappelijke zetel van de rijschool

Commerciële naam van de rijschool

Numéro d'agrément de l'école de conduite

Date de l'agrément

Nom et adresse du siège social de l'école de conduite

Dénomination commerciale de l'école de conduite

2525

14/01/2007

Ourthe-Amblève Rue de la Fontaine 7 4400 FLEMALLE

Auto-école Ourthe-Amblève


Goedkeuring van oefenterrein voor de rijschool Approbation de terrain d'entraînement pour l'auto-école

Stamnummer van het oefenterrein

Goedkeuringsdatum van het oefenterrein

Adres van het oefenterrein

Toegestane onderrichtscategorieën

Numéro de matricule du terrain d'entraînement

Date de l'approbation du terrain d'entraînement

Adresse du terrain d'entraînement

Catégories d'enseignement autorisées

T0309

06/06/2012

Rue de l'Athénée 4130 ESNEUX

B

Datum van de wijziging Date de la modification

06/06/2012


Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool Catégories d'enseignement autorisées par siège d'établisement pour l'auto-école

Stamnummer van de vestigingseenheid

Stamnummer van het oefenterrein

Toegestane onderrichtscategorieën

Numéro de matricule de l'unité d'établissement

Numéro de matricule du terrain d'entraînement

Catégories d'enseignement autorisées

2525/01

T0309

B

2525/02

T0309

B

Datum van de wijziging Date de la modification

06/06/2012


De goedkeuring van het oefenterrein T0046, gelegen te 4130 Esneux, rue de l'Athénée is ingetrokken.

L'approbation du terrain d'entraînement T0046 situé à 4130 Esneux, rue de l'Athénée est retirée.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^