Document Betreffende Mobiliteit En Verkeersveiligheid
gepubliceerd op 27 november 2014

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014808
pub.
27/11/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit volgend opleidingscentrum dat de nascholing organiseert gewijzigd :

Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numéro d'agrément du centre de formation

Erkenningsdatum Date de reconnaissance

Einddatum van de erkenning Date de fin de reconnaissance

Naam en adres van het opleidingscentrum Nom et adresse du centre de formation

OCF-024

15/09/2014

14/09/2019

Volvo Driver Development Hunderenveldlaan 10 1082 Brussel


De erkenning wordt verleend voor : - goederenvervoer.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^