Document Betreffende Mobiliteit En Verkeersveiligheid
gepubliceerd op 02 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014861
pub.
02/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit volgende erkenning van het opleidingscentrum dat de nascholing organiseert gewijzigd :

Erkenningsnummer van het opleidingscentrum

Numéro d'agrément du centre de formation

OCF-077

Erkenningsdatum

Date de reconnaissance

05/05/2011

Einddatum van de erkenning

Date de fin de reconnaissance

04/05/2016

Naam en adres van het opleidingscentrum

Nom et adresse du centre de formation

VTIR : Vlaams Trainingsinstituut voor Rijvaardigheid Leenstraat 7 8800 Roeselare


De erkenning wordt verleend voor : - Goederen- en personenvervoer

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^