Document van 01 juni 2008
gepubliceerd op 17 juli 2008

Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. - Addendum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003308
pub.
17/07/2008
prom.
01/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


1 JUNI 2008. - Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. - Addendum


II. - TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Raadpleging van bl. 37328 tot 37426 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 37427 tot 37526 Beeld van de publicatie deel 2 Raadpleging van bl. 37527 tot 37626 Beeld van de publicatie deel 3 Raadpleging van bl. 37627 tot 37726 Beeld van de publicatie deel 4 Raadpleging van bl. 37727 tot 37846 Beeld van de publicatie deel 5

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^