Document van 05 juni 2001
gepubliceerd op 15 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de invordering

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003515
pub.
15/12/2006
prom.
05/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2001. - Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de invordering


De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op de artikelen 2, 2° en 59, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 1979Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/1979 pub. 15/12/2006 numac 2006003508 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden sluiten waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003447 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de diensten die toevertrouwd worden aan de leiding van de directeur-generaal van de invordering sluiten tot vaststelling van de diensten die toevertrouwd worden aan de leiding van de directeur-generaal van de invordering;

Gelet op de noodzaak de werkzaamheden van de Dienst Mecanografie van Brussel meer te coördineren en de taken die inherent zijn aan de comptabiliteitsinspecties van Brussel rechtmatig te verdelen, Beslist :

Artikel 1.Gewestelijke directie invordering Brussel.

De bevoegdheid van de hiernavermelde diensten wordt als volgt vastgesteld : a) Comptabiliteitsinspectie Brussel II : de Dienst van de Mechanografie Brussel, de ontvangkantoren Belastingen Auto's, Brussel 3 en bijzondere ontvangsten, Vorst en Voorafbetalingen;b) Comptabiliteitsinspectie Brussel III : de ontvangkantoren Brussel 4, 6 en 7 en Brussel « Buitenland »;c) Comptabiliteitsinspectie Elsene : de ontvangkantoren Oudergem, Etterbeek, Elsene 1 en 2, Namen « Buitenland » en Sint-Gillis;d) Comptabiliteitsinspectie Woluwe : de ontvangkantoren van Brussel 1, Gent « Buitenland », SInt-Joost-ten-Node, Schaarbeek 1 en 2, SInt-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking op 1 maart 2001.

Brussel, 5 juni 2001.

G. BROUHNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^