Document van 20 december 2013
gepubliceerd op 02 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

13-07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0300

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031583
pub.
02/09/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013 - Verordening nr. 13-07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0300


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het college, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2013 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

69

Overboekingen

26.789.701,58

+ 141.422,63

26.931.124,21

119

Dotaties

111.962.300,00

+ 4.290.000,00

116.252.300,00

319

Administratie

682.121,31

+ 24.412,59

706.533,90

429

Onderwijs en vorming

184.400,00

+ 767.880,00

952.280,00

492

Elishout Zakelijk Centrum

547.000,00

+ 1.400,00

548.400,00

493

CVO Elishout

3.172.100,00

- 821.000,00

2.351.100,00

494

Elishout, secundair onderwijs

3.942.000,00

- 1.575.000,00

2.367.000,00

496

Elishout, internaat

376.000,00

- 119.000,00

257.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

3.751.500,00

+ 180.000,00

3.931.500,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.466.000,00

+ 40.000,00

1.506.000,00

499

Kasterlinden, internaat

140.000,00

+ 16.000,00

156.000,00

509

Algemeen Cultuurbeleid

707.000,00

+ 8.538,00

715.538,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

546.796,00

+ 3.000,00

549.796,00

564

Sport

1.198.000,00

+ 15.000,00

1.213.000,00

719

Gezondheid

292.701,00

+ 1.500,00

294.201,00

869

Patrimonium

71.510,00

+ 47.515,74

119.025,74

Totaal van de wijziging

+ 3.021.668,96


Algemeen totaal na begrotingswijziging

173.409.045,33

+ 3.021.668,96

176.430.714,29


Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2013 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

69

Overboekingen

45.671.805,93

+ 8.511.195,93

54.183.001,86

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

6.216.127,39

- 116.000,00

6.100.127,39

319

Administratie

14.949.369,00

- 64.000,00

14.885.369,00

339

Communicatie, Media en IT

5.374.800,00

- 16.000,00

5.358.800,00

429

Onderwijs en Vorming

735.604,06

662.512,86

1.398.116,92

439

Onderwijscentrum Brussel

5.013.420,00

- 464.580,00

4.548.840,00

490

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs

2.696.860,00

+ 7.400,00

2.704.260,00

492

Elishout, Zakelijk Centrum

7.640.090,00

- 2.733.000,00

4.907.090,00

493

CVO Elishout

3.323.281,00

- 881.000,00

2.442.281,00

494

Elishout, secundair onderwijs

4.166.570,00

- 1.590.000,00

2.576.570,00

496

Elishout, Internaat

657.500,00

- 159.000,00

498.500,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

4.968.700,00

- 18.000,00

4.950.700,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.907.000,00

- 42.000,00

1.865.000,00

499

Kasterlinden, internaat

1.398.500,00

+ 40.000,00

1.438.500,00

509

Algemeen cultuurbeleid

2.870.800,20

- 24.179,20

2.846.621,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.386.780,21

+ 10.000,00

4.396.780,21

529

Gemeenschapscentra

10.110.705,00

- 88.000,00

10.022.705,00

539

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

2.093.333,00

- 4.462,00

2.088.871,00

544

Bibliotheekwerking

2.476.293,94

- 10.000,00

2.466.293,94

554

Jeugd

4.165.187,00

+ 31.000,00

4.196.187,00

559

Speelpleinen

749.600,00

- 82.000,00

667.600,00

564

Sport

2.636.450,00

+ 53.000,00

2.689.450,00

609

Algemeen welzijnsbeleid

2.232.000,00

- 1.700,00

2.230.300,00

619

Jeugdwelzijn

308.000,00

- 22.000,00

286.000,00

629

Etnisch- culturele minderheden

1.646.441,50

0,00

1.646.441,50

639

Thuiszorg- en ouderenwelzijn

2.368.900,00

10.000,00

2.378.900,00

669

Gezin

3.189.133,05

- 28.534,37

3.160.598,68

719

Gezondheid

2.210.620,10

+ 13.500,00

2.224.120,10

869

Patrimonium

5.345.640,00

+ 27.200,52

5.372.840,52

Totaal van de wijziging

+ 3.021.353,74


Algemeen totaal na begrotingswijziging

173.403.690,38

+ 3.021.353,74

176.425.044,12


Art. 3.De begrotingswijziging B- buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2013 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

69

Overboekingen

41.499.901,60

- 17.567.585,05

23.932.316,55

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

13.012.922,06

- 5.160.776,44

7.852.145,62

Totaal van de wijziging

- 22.728.361,49


Algemeen totaal na begrotingswijziging

57.269.552,52

- 22.728.361,49

34.741.191,03


Art. 4.De begrotingswijziging B- buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2013 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

429

Onderwijs en Vorming

13.424.000,00

- 6.110.084,77

7.313.915,23

439

Onderwijscentrum Brussel

30.000,00

+ 1.000,00

31.000,00

492

Elishout Zakelijk Centrum

3.831.000,00

- 3.583.000,00

248.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

113.000,00

+ 500.000,00

613.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

2.191.203,85

+ 250.000,00

2.441.203,85

499

Kasterlinden, internaat

30.000,00

+ 7.000,00

37.000,00

524

kunst, cultureel erfgoed en musea

3.000,00

+ 16.179,00

19.179,00

554

jeugd

110.000,00

+ 30.000,00

140.000,00

564

Sport

43.000,00

+ 5.000,00

48.000,00

690

Revalidatiecentrum 'De Poolster'

38.750,00

- 10.000,00

28.750,00

869

Patrimonium

35.440.869,81

- 13.834.455,72

21.606.414,09

Totaal van de wijziging

- 22.728.361,49


Algemeen totaal na begrotingswijziging

57.269.552,52

- 22.728.361,49

34.741.191,03


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^