Document van 24 juli 2000
gepubliceerd op 27 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Onderrichtingen voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus bij de provincieraadsverkiezingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000406
pub.
27/07/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


24 JULI 2000. - Onderrichtingen voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus bij de provincieraadsverkiezingen


Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000

Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer U hieronder de onderrichtingen te doen toekomen omtrent de verrichtingen van uw respectief hoofdbureau waarvan U bij de wet tot voorzitter is aangewezen.

INDEX Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^